Forretningssystem

Foranalyse av arbeidsflyt og prosesser
Jeg foretar foranalyse av behov på type økonomi/ordre-system og hvilke funksjoner som trengs. En viktig del av analysen er å kartlegge alle rutiner som fremdeles uføres for hånd på skjema’er og digitale skjemaer i feks Word, og Excel som dermed ikke allerede er implementert i eksisterende økonomisystem.

Stor bredde i utvalget av systemer
Det finnes fremdeles ett stor antall økonomi/Forretningssystemer i Norge i dag og hver av de er tilpasset bedrifter med ett visst antall ansatte og ett visst antall funksjoner. Å velge riktig system kan fortone seg som en meget vanskelig oppgave. Jeg kjenner godt til de forskjellige systemene og har mulighet for å veilede i valget av det systemet som passer best for akkurat deg. Her kan du se en oversikt over de forskjellige forretningssystemenes plassering i markedet.

Spesialtilpassning/skreddersøm
Løsninger for Ordre/Faktura, Lagerstyring, CRM/Kundebehandling etc, etc i MS Access er det mange av de små og mellomstore bedriftene som har behov for . Jeg lager slike løsninger rimlig, raskt og med de funksjoner som er viktig for deg.

Bedriftsintelligens/Rapporter
Andre løsninger er automatisk finans/salgs-rapporter i kobling mellom økonomisystemet og f.eks MS Excel, Access, Outlook med grafer som illustrerer data i trender, utarbeidelse av regneark for budsjett/økostyring etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *