Foranalyse arbeidsflyt/prosesser
Alle bedriftens prosesser for arbeidsflyt dokumenteres og vurderes før valg av nytt ERP/Økonomisystem.

Rådgivning for oppgradering
Analyse og overgang av PC/Nettverks-infrastruktur for eventuell oppgradering/nykjøp av både maskin- og programvare.

IT-Policy og eierskap til egne system
Definering av egen IT-Policy for å oppnå sikkerhet og stabilitet. IT-Oversikt ov
 er nettverks-oppsett, passord/brukernavn, viktige rutiner for sikkerhetskopiering etc. Kunden blir selvhjulpen i den grad de selv ønsker å bli kompetente/har ressurser til det og er selv eier av denne viktige informasjonen.


Generell rådgivning
Tiltak for SPAM-reduksjon,
 etc, etc.

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *