Websider

Tillitsfullt samarbeide 
Produksjon av websider blir bare utført for bedrifter som allerede er kunder. Noe av grunnen til dette er at det krever en grad av tillit mellom kunde og leverandør. Arbeidet er ofte karakterisert av en fase med mye gjensidige kreative ideer og utarbeidelser før man i det hele tatt begynner å lage den endelige løsningen.

Enkel og avanserte utfordringer
For de enkle løsningene med statiske sider tar jeg selv oppgaven, mens mine partnere tar de mer krevende løsningene som involverer koblinger til databaser, E-handel (Backend) etc og websider som må utformes med godt design og kreativtitet (Frontend).